Sifferkollen

Belopp och räntesatser

År Prisbasbelopp
2014 44 400 kr
2013 44 500 kr

Utdelning förmånsföretag

Inkomstår Schablonbelopp
2014 155 650 kr
2013 150 150 kr

Traktamenten och avdrag

Traktamenten – inrikesresa 2014

Övernattning krävs

Heldagstraktamente 220 kr
Halvdagstraktamente 110 kr
Schablon för natt 110 kr

Bilresor 2014

Avdrag i tjänsten samt till och från arbetet.

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil (bensin) 9,50 kr/mil
(diesel) 6,50 kr/mil

Skattefria gåvor från arbetsgivare (inkl. moms) 2014

Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr
Minnesgåva 15 000 kr
Överskrids beloppen blir allt skattepliktigt.

Representation (exkl. moms) 2014

Extern och intern.

Lunch, middag, supé 90 kr
Teater och golf vid
extern representation
180 kr
Kringkostnader för
personalfest, t ex. lokalhyra
180 kr

Skattesatser

Skatteskala 2014

Inkomst före
grundavdrag
Skatt inom skiktet
Kommunalskatt, 32 kr
– 433 900 kr 32 %
434 000 kr – 615 700 kr 52 %
615 800 kr – 57 %

Arbetsgivaravgifter 2014

Födda Arbetsgivaravgifter
– 1937
1938 – 1948 10,21 %
1949 – 1987 31,42 %
1988 – 15,49 %

Bolagsskatt

1/1/2013 – 22 %
1/1/2009 – 31/12/2012 26,3 %